Propagace a marketing

 • Americký multimilionář Henry Ford řekl legendární hlášku a to, že „Kdybych měl poslední dolar, tak ho dám za reklamu„. Obchodní mág John Wenanecher to řekl možná ještě více výstižně a to „Vím, že polovina nákladů na reklamu je zbytečná, ale nevím, která to je.“ Jsou to tak nadčasové hlášky, že nás všechny přežijí.
 • U Komunikačního mixu je třeba zvážit druh výrobku, typ trhu a v jakém stádiu životního cyklu se nachází. Komunikační mix tedy určí optimální kombinaci jednotlivých marketingových nástrojů, které odpovídají tržní situaci. Je stejně důležitý
 • Často se reklama kritizovala, že je to plýtvání penězi a času, kde všechno stejně zaplatí spotřebitelé. Opak je ale pravdou. Ty nejvyspělejší ekonomiky na světě do reklamy dávají nejvíce, protože cenu produktu a služeb snižují, protože mají možnost je oslovit reklamou, která by osobním přesvědčováním byla mnohonásobně dražší. Internetová reklama bývá často první investicí, kde se vyplatí vynaložit velkou část nákladů na reklamu.

Jak formovat offline reklamní kampaň?

 • 4P – product, price, place a promotion
 • 4S – segmentace zákazníka, stanovení užitku, spokojenost zákazníka, soustavná péče

Jak postupovat při online reklamní kampani?

 • 4P + 4S a pokud se jedná o proklikouvou PPC kampaň, tak je to dále analýzy klíčových slov, landing page a vyhodnocování

Internetová reklama

 • V internetové reklamě a psychologii to vystihl Avinash Kaushik, který taky postupuje podle své čtyřkombinace a to SEE, THINK, DO, CARE. Neboli každý zákazník má svou fázi nákupu.
 • Někdy je zákazník na začátku, rozhlíží se, infomuje se (SEE). Potom o tom přemýšlí, že by si něco koupil (THINK), pak dochází k nákupu (DO) a potom je třeba se o takového zákazníka starat a pečovat o něj (CARE).
 • Pro každou tuto rozhodovací fázi nákupního procesu jsou vhodné jiné druhy marketingových nástrojů.

Mediální kampaně

 • Nabízíme poradenství a konzultace v marketingu
 • Tvorba mediální kampaně a promotion
 • Mediální zastupování a tiskové zprávy

Kde působíme?

Máme klienty v celé ČR. Vždy doporučujeme osobní schůzku a proto úvodní a strategické schůzky pořádáme v každém větším městě, tedy konkrétně Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice.

propagace